Аграрен доклад 2019: Сливата седна на трона сред плодовете

BASF

палети със сливиПрез 2018 г. в страната са произведени най-много сливи. Общият добив е бил 56 433 тона, след като се е увеличил с над 7 хил. тона спрямо предходната година, показват данни от последния Аграрен доклад. Реколтираните със сливи площи са били 73 570 дка, като само черешите ги изпреварват по реколтирани площи ( 100 490 дка). Тенденцията е сливовите градини да продължат да се увеличават, тъй като най-много сред новозасадените насаждения миналата година са именно сливовите.

Площите с млади, невстъпили в плододаване, овощни насаждения в стопанствата през 2018 г. са 186 330 дка. Най-голям относителен дял от тях заемат орехите (49,4%), следвани от сливи и джанки (15,1%), лешници (13%) и череши (7,3%). От новосъздадените насаждения през стопанската 2017/2018 година, 62% са от костилкови видове, 30% – черупкови видове и 8% – семкови и други видове.

Производството на плодове в земеделските стопанства през 2018 г. възлиза на 228 501 тона и е с 3,9% повече в сравнение с 2017 г. При повечето плодове се наблюдава годишно увеличение на продукцията в границите от 12% при ябълките до 80,4% при бадемите. По-съществено намалява само производството на кайсии и зарзали (с 39,7%) и праскови и нектарини (с 16,5%), а незначително – това на малини (с 0,3%).

Водещо място в производството на плодове заема Югоизточният район с 26,9% от общото производство за годината, следван от Южен централен район с 25,7%. В Югоизточния район е съсредоточено производството на праскови (57%) и череши (37,2%), а в Южния централен район са произведени най-много ябълки (42,6%), круши (36,9%), сливи и джанки (30,4%) и вишни (28,5%). В Северния централен район са произведени 85,1% от кайсиите за страната.

Най-голям относителен дял от общото производство на плодове през 2018 г. заемат сливите и джанките – 24,7%, следвани от черешите – 24,2%, ябълките – 22% и прасковите и нектарините – 12,6%.

Крайната продукция от плодове е била с обща стойност 383,6 млн. лева (дял от 4,5%). Тя е намаляла с 10,1% в стойностно изражение, основно в резултат от понижение на цените средно за подсектора с 11,1%, докато физическият обем се задържа на нива малко по-високи от предходната година.

Leave a Comment