Ако фон дер Лайен иска чиста храна за европейците, какво трябва да е селското стопанство?

BASF
Днес се разглеждат стратегията „От фермата до трапезата“ на ЕК, а през 2020 г. се очаква Бяла книга на инициативите и друга стратегия за редуциране на пестицидите

ягодиПредседателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще инициира в рамките на първите си 100 дни, предложения за така наречената „Европейска зелена сделка“, като се очаква до края на месеца да се публикува резюмето на плана.

Секторите  Земеделие и Храни ще бъдат разгледани най-вече чрез стратегията „От фермата до трапезата“ (FARM to FORK),  която има за цел да изгради „справедлива, здравословна и екологична хранителна система“ гарантирайки  „високите цели в областта на околната среда и климата в реформата на Общата селскостопанска политика“. Фокусът основно ще бъде върху изготвянето стратегическите планове на държавите членки.

Очаква се ЕК  да представи Бяла книга за стратегията „От Фермата до трапезата“ около пролетта на 2020 г., с оглед на разгръщане на ключовите инициативи до края на годината. Тези инициативи се очаква  да включват разглеждане на решението на съда  относно новите техники за развъждане; преразглеждане на правилата за информация за храните с цел подобряване  информираността на потребителите; действия за намаляване на загубите и разхищаването на храни; приемане на инструментариум за алтернативи на пестицидите.

На фокус ще бъде и общата „цел за нулево замърсяване“  и намаляването на използването на потенциално вредни химични вещества.

ЕК  ще работи за приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни правила до 2021. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство, засягащо селското и горското стопанство, за да гарантира, че то е в съответствие с „обновената цел  в областта на климата и биоразнообразието“.

Комисията планира да проведе семинар с държавите членки през януари 2020 г., за да обсъди стратегията „От фермата до трапезата“. Консултациите със заинтересованите страни са планирани за февруари 2020 г.

„Залозите са огромни за председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен и нейния заместник, Франс Тимерманс, в чийто ресор попада „Зелената сделка“. Стратегията Farm to Fork (която ще се представи днес) е перфектен лакмус тест за тяхната амбиция. Тя ще разкрие дали новата Комисия е готова да преразгледа някои от най-неустойчивите политики на ЕС и интересите, които се крият зад тях.“, коментират от Euractiv, цитирани от Института за агростратегии и иновации. 

„Формата и обхватът на Farm to Fork стратегията ще помогнат да се отговори на някои належащи въпроси, например – може ли Европа да изпълни своите ангажименти за спиране на загубата на биологично разнообразие, да намали своите емисии на парникови газове извън сегашната си цел за намаление с 40% до 2030 г., за да стане климатично неутрална до 2050 г. и да поддържа здравето на почвата, както обеща да направи в законодателните си предложения относно Общата селскостопанска политика след 2020 г.? Въпроси, на които ще се търсят отговори в стратегията.
 
Приемайки подхода „от фермата до трапезата“, Европейската комисия признава, че тези проблеми не могат да бъдат решавани изолирано. Земеделските производители няма да могат да възприемат устойчиви практики, ако не им бъдат предоставени възможности за маркетинг, справедливи цени и гаранции, че те няма да бъдат подбивани от вноса от по-малко регулирани пазари. Потребителите няма да преминат към здравословно и устойчиво хранене без всеобхватни действия, за да направят тези опции лесни и достъпни за всички и без защита от подвеждащи здравни претенции. И хранителната бедност няма да бъде разрешена чрез продължаване на същата икономика на евтини храни, която не успя да се справи с това и вместо това генерира големи разходи за здравето на хората и околната среда.“ 
 

Leave a Comment