Европейската инвестиционна банка осигури изгодни кредити за млади фермери, но България ги проспа

Към 1 млрд. евро са разпределени за млади земеделци и климат основно от банки във Франция, Италия, Гърция и Хърватия

пари в земятаПрез април 2019 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия обявиха близо 1 милиард евро кредит за финансиране за секторите на селското стопанство и биоикономиката в цяла Европа. Финансирането, насочено чрез банките посредници, включва възможност с благоприятни условия за кредитиране на младите земеделски производители.

За големия шанс българските млади фермери да получат изгодни заеми от отпуснатите средства на ЕИБ съобщи пред Агро Пловдив в началото на юни 2019 г. Нивелин Ноев, експерт по финансови инструменти в ГД „Агри“. Той посочи, че тази възможност може да се осигури не от националните правителства и министерства, а от инициативността на търговските банки у нас, които трябва да преговарят с ЕИБ. Не е ясно дали е имало преговори на български банки с Европейската инвестиционна банка, но е факт, че в съобщението на Европейската комисия, нашата страна не е посочена като разпоредител на целеви кредити за млади земеделци.

Прочети още: Н. Ноев: Нашите фермери се кредитират от банките при по-тежки условия и са във финансов дефицит от € 342 млн.

В съобщението на ЕК се посочва, че заемът е почти изцяло ангажиран в рамките на шест месеца. От началото на декември 2019 г. 95% от финансирането е одобрено за банково посредническо кредитиране в Италия (350 милиона евро чрез четири банки), Франция (375 милиона евро чрез две банки) и в Гърция (200 милиона евро одобрени за две банки).

В ход е още една операция, а именно посреднически заем от 20 милиона евро в Хърватия.

Тези заеми запълват важна пропаст във финансирането и всички са се получили под условието от 10 до 30% от предоставените средства да се насочат към младите фермери.

Днес само 30 милиона евро от общия пакет все още са на разположение за заемане. ЕИБ планира да засили този вид финансиране за млади земеделски стопани, като евентуално ще го смеси със структурните фондове на ЕС, в съответствие със съвместната си инициатива „Млади земеделски производители“ с Дирекцията за земеделието и развитието на селските райони на Европейската комисия.

„Заемът на програмата за селско стопанство на ЕС е важен инструмент за финансиране за ЕИБ и за банките в подкрепа на селскостопанския сектор. Той се занимава с липсата на достъп до финансиране на земеделските стопани, особено от следващото поколение земеделски производители, и преминава към благоприятни условия за отпускане на заеми за тях. Предвид големия интерес към тази инициатива, обмисляме да започнем друг заем за селскостопанска програма, работещ в тясно сътрудничество с Европейската комисия “, казва вицепрезидентът на ЕИБ Андрю Макдауъл, отговорен за селското стопанство и биоикономиката.

Комисарят по земеделието, Януш Войцеховски коментира: „Приветствам успеха на програмата за заем от 1 милиард евро, стартирана от ЕИБ за млади земеделски стопани. От април 95% от финансирането е одобрено в няколко държави-членки. Инвестирането в селското стопанство и подпомагането на инвестициите на младите земеделски стопани е от решаващо значение за по-конкурентоспособно, по-иновативно и екологично земеделие. Инвестициите ще бъдат от съществено значение за ефективния принос на селското стопанство към Зелената сделка на ЕС.“

Leave a Comment