Представят наръчници, които учат как се търгува с Китай?

млади предприемачиЦентърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа ще представи издадените през последните месеци на 2019 г. книжки от поредицата си „Млади предприемачи“.

Справочниците дават знания за регистрацията на фирма и услуга в Китай, за трансгранична електронна търговия между Китай и страните от Централна, за внос на селскостопански и други стоки (мостри) в КНР.

Всички наръчници се базират на проучване и на опита на Центъра и целят да мотивират и подготвят младите хора и студентите в България за международната търговска дейност в областта на земеделието.

Наръчниците ще бъдат представени на 18 декември от 11 часа в Заседателната зала на ЦНСССКЦИЕ на бул. „Васил Левски“ – 106.

Leave a Comment