164 землища в област Пловдив преминаха към Службата по кадастър

кадастрална картаПри 212 населени места в област Пловдив, 164 землища вече са в базата данни на Службата по геодезия, картография и кадастър, съобщава Областната земеделска дирекция. Кои – виж тук.

Земеделските производители и собственици на земя които се нуждаят от скица (схема) на недвижимия имот могат да потърсят документа в кадастралната служба на Площад Съединение №3 в областния град.

Кадастралните карти и регистри съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

 

Leave a Comment