Какви допълнителни помощи ще се раздадат през 2020 г. и за кого

BASF

прасе

В първия ден на 2020 г. ще се опитаме да очертаем най-общо какво е планирало земеделското министерство, кои сектори ще бъдат допълнително подпомогнати и как ще видим това на практика.

Неясноти по ОСП 2021-2027 г.

Общата визия за ОСП 2021-2027 г. ще продължава да бъде неясна до април-май, когато се очаква да бъде приета многогодишната финансова рамка за следващия програмен период. В нея ще бъде фиксиран бюджетът за земеделие и селски райони. Дали ще е намален и с колко, засега е рано да се каже, но е абсолютно сигурно, че най-важният акцент ще бъде поставен върху екологията и климата. Предстои новата еврокомисия да определи ще има ли тавани и дали държавите членки ще имат право сами да решават за тях. Кои подпомагания ще участват в определения таван? Дали обвързаната подкрепа ще бъде намалена, както бе заложено във варианта на комисията на Юнкер? Колко продължителен ще е преходният период – една или две години (2021-2022 г.)? Наистина ли още през 2021 г. преходната национална помощ, която касае част от животновъдите и всички тютюнопроизводители, ще отпадне? Въпросите са много и са важни.

Стратегическият план на България

През 2019 г. бяха представени два анализа, възложени на Института по аграрна икономика и на Аграрния университет – Пловдив. Първият, който бе за състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата индустрия, бе представен през лятото. Вторият – за влиянието на селското стопанство върху околната среда и климата, бе изложен пред земеделците в началото на декември м.г.. Третият swot анализ – за селските райони в България, е възложен на УНСС. Не е съобщено до момента кога ще е готова разработката. Трите анализа ще послужат на министерството за създаването на национен стратегически план, който ще определи нашите аграрни приоритети в следващите години и ще постави цели за изпълнение. Стратегическият план трябва да бъде разработен с активното участие на браншовите организации и да установи съгласие между всички, заети в селското стопанство. А това, поне засега, изглежда невъзможно.

След 3 години криза – пари за нови биоземеделци

биоКогато в началото на 2017 г. служебният аграрен министър проф. Христо Бозуков установи, че парите по биологичната мярка 11 са свършили, едва ли някой е очаквал, че това е 100% вярно и неотменимо. Надеждите, че сметките са грешни или че все отнякъде ще се прехвърлят пари към биоземеделието, лека-полека повяхнаха. Но през ноември 2019 г. бе съобщено, че в Кампания 2020 г. ще има възможност за кандидатстване на несубсидирани биопроизводители заради прехвърляне на срества. Не всички нови кандидати ще бъдат включени към бюджета на мярка 11. Тепърва ще се оповести на какви условия трябва да отговарят новите биологични бенефициенти. Одобрените кандидати ще получат субсидии по мярка през 2021 г.

През 2020 г. контролът върху биологичните фермери ще бъде увеличен. За да постигне това, чрез промени в Наредба 5/2018 г. МЗХГ засилва административния надзор върху контролиращите лица. През ноември 2019 г. от Българска Асоциация Биопродукти бяха изнесени данни за лабораторни анализи на „биологично“ произведени рапица, кориандър и пшеница, които не просто показват наличие на пестициди, но и остатъци от неразрешени химични продукти. По тази причина секторът ще попадне през 2020 г. в силно контролираща среда.

Увеличена подкрепа за плодове и зеленчуци плюс рози

През 2020 г. се очаква пренотифициране на държавната помощ за инвестиции в материални активи в сектор плодове и зеленчуци. Големият интерес към схемата подсети министерството да увеличи бюджета на помощта. Той бе 7,2 млн. лв. за 2019-2020 г., но към тази сума ще бъдат добавени 15 млн. лв. и срокът на действие на държавната помощ ще се обхване и 2021 година. Освен това възможните сфери за инвестиции ще се увеличат по предложение на бранша.

Предполага се, че и тази година от ДФ „Земеделие“ ще извършат повече от обичайните проверки, за да установят дали се изразходват правилно средствата за обвързана подкрепа. През миналата година изпълнителният директор на фонда Васил Грудев съобщи за декларирани от 541 фермера 11 000 дка, върху които не са се отглеждали зеленчуци, но за субсидии се е кандидатствало. Размерът на измамата е 14 млн. лв., посочи Грудев.

Впрочем, от 2021 г. измамите ще бъдат невъзможни, тъй като чрез сателита Коперник ще може да се проследява през къс период от време дали върху декларираните земи се извършва стопанска дейност.

От тази година производителите на маслодайни рози ще могат да кандидатстват за подкрепа за контрола върху вредители чрез така наречените зимни пръскания. Тя е до 100 лв./ха.

Пак от тази година помощта за справяне с доматения миниращ молец ще бъде насочена към оранжерийните производители. Нейният размер е до 250 лв./ха.

Животновъди

И тази година животновъдите ще получат подпомагане за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко. Държавната помощ започна да се прилага през миналата година, ще е отворена и през 2020 г. Интересът към нея е голям, а субсидията, която се изплаща на стопанство, е до 25 хил. лв. Ще продължи да се прилага и друга държавна помощ – за инвестиции в преработка на сурово мляко, чиито размер е не повече от 60 хил. лв. на фермер.

Големият фокус е върху намаляване на щетите от Африканската чума по свинете и инвестиции в превенция. Миналата година АЧС глътна 70 млн. лв. за информационни кампании, компенсации и превенции. Земеделският министър Десислава Танева обяви наскоро, че през 2020 г. ще се приложат няколко мерки в подкрепа на засегнати свиневъди, от които две са за обучение. Целево, в подкрепа на животновъдния бранш, ще бъде отворена новата мярка 5, а също така и инвестиционните подмерки 4.1 и 6.3.

Пчеларството с повече средства и защити

Един от най-пренебрегваните сектори – пчеларството, ще получи някои предимства през 2020 г. Първо, бюджетът по пчеларската програма 2020-2022 г. е с 35% по-висок и за тази година ще е почти 6.4 млн. лв. Второ, в подразделенията на БАБХ ще има дежурни инспектори, които ще реагират при сигнал за провеждана растителна защита в непозволено време. Химическите продукти, които са опасни за пчелите, вече ще са отличени със знака SPе8. Тази година ще има оборудвани лаборатории, в които да се изследват безплатно за пестициди пострадали пчели. По мярка 8.1 за залесяване и поддръжка, която предстои да бъде отворена, ще се засадят 23 хил. дка с медоносни видове растителност.

Ще се отворят 11 мерки по ПРСР със 114 млн. евро бюджет

Дълго отлаганата мярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура би трябвало да бъде отворена най-после през 2020 г. От министерството не са обявили това, но след като 2019-а бе проспана, ще бъде безобразие при глобално затоплящия се климат отлагането да продължи. Бюджетът на мярката е към 100 млн. лв.

Общо през настоящата година ще се отворят 11 мерки по ПРСР със сумарен бюджет от 114 млн. евро, бе съобщено след заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР през ноември 2019 г.

Според индикативния график за 2020 г., който бе публикуван преди три месеца, освен споменатите мерки, ще бъдат отворени и подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, както и двете мерки за местните инициативни групи (МИГ) – 19.1 и 19.3.

Leave a Comment