Организира се балканска конференция за хуманно отношение към животни

Пръч порода БоерБалканска конференция с тема „Добра наука за по-добро благосъстояние на животните“ ще се проведе през март в град Солун, Гърция. Това ще е първата научна конференция на страните от Западните Балкани, съобщиха от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Конференцията се организира от Регионалния център по хуманно отношение към животните (RAWC) на Мрежата на ветеринарните лекари на Западните Балкани. Тя ще се проведе на 10 – 11 март 2020 г.

Целта на форума е да се съберат регионалните специалисти и експерти от Балканите, които да обменят и споделят своите виждания с цел насърчаване развитието на науката за хуманното отношение към животните в големия Балкански регион. Ще се проведат пленарни лекции, основни доклади и презентации, както и постери и семинари. Поканени са като почетни лектори петима изявени европейски експерти. Вече има подадени заявки за участие на учени от 13 различни страни и 3 различни континента, включително и от български учени.

Основните теми на конференцията са: Животни в общности (домашни любимци, бездомни животни, заден двор и традиционно земеделие, „Едно благосъстояние на животните“ – “Fme Welfare като съставна част на концепцията „Едно Здраве – „One Health“), Животни в производството на храни (в стопанството, транспорт, клане, и др.), Отношения между човека и животните (социално-икономически и етичен контекст), Животни и околна среда (зоопаркове, въздействие на климатичните промени, въздействие върху климата, опазване на местообитанията, управление на популациите от диви животни, екологично моделиране, „Едно благосъстояние – “One Welfare“), Животни в областта на научните изследвания и образованието (3R, анализ на вредите / ползите, хуманен край на опитите с животни).

Това ще бъде уникален опит за страните от Западните Балкани, който ще обедини най-талантливите и отдадени професионалисти в областта на хуманното отношение към животните в Югоизточна Европа, подчертават от ЦОРХВ. Специално внимание е отделено на участието на млади изследователи от региона. Тяхната активна роля ще допринесе за създаването на мрежа от учени за хуманно отношение към животните и ще създаде възможности за обсъждане на последните постижения в науката за благосъстоянието на животните. Намеренията са такива научни конференции по въпросите за благосъстоянието на животните за страните от Западните Балкани да се провеждат на всеки две години.

Leave a Comment