Към 75% от рапицата е изнесена, експортът на слънчоглед е едва 11,5 на сто

комбайн слънчогледКъм края на 2019 г. ситуацията със зърнените запаси в страната е доста шарена.

Традиционно износът на рапица е най-висок. При общ ресурс от 424 хил. тона в началото на стопанската 2019-2020 г., в момента в страната са останали едва 56 хил. тона. Към 75% от рапичното семе е изнесено, вътрешното потребление е 11 процента.

Въпреки че според класациите България е сред лидерите износителки на черен маслодаен слънчоглед, към 27 декември експортът му е 11,5% от цялото разполагаемо количество. Реколтата от 2019 г., плюс вноса и остатъчните количества са в общ размер на 1 881 327 тона. От тях са потребени към 36%, повечето от които са използвани от вътрешния пазар.

Към края на 2019 г. вече сме използвали към 61% от пшеницата в страната, чието количество е сбор от миналогодишната реколта, преходния остатък и минималния внос, които общо са били 6 236 992 тона. Износът на пшеница представлява 47 на сто от цялото количество.

Общото потребление на царевица до момента представлява 31% от наличното зърно в началото на стопанската 2019-2020 г, когато са отчетени общо 3 830 875 тона. Към края на декември са експортирани 709 800 тона, които се равняват на 18,5 процента.

Leave a Comment