ОСП и животновъдството ще са акценти във форума на АЗПБ

хотел Адмирал, Златни пясъциАЗПБ организира 8-та национална среща в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци в два конферентни дни – 5 и 6 февруари 2020 г.

Официални участници ще бъдат гости от Европейската комисия и Европейския парламент, ръководители и експерти в Министерство на земеделието, храните и горите, парламентарната Комисия по земеделие и храни, Държавен фонд „Земеделие“, неправителствения сектор и народни представители.

Мотото на срещата ще е „ОСП 2020+: Европейски цели. Български потенциал“.

 „Очакваме голям интерес и активен дебат по SWOT-анализа за състоянието на селското стопанство във връзка с разработването на националния стратегически план по ОСП за следващия период.“, заяви Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ. Върбанов сподели още, че сред основните теми във форума ще бъдат създаването на Гаранционен фонд за покриване на щети от природни бедствия и управлението на риска, новите мерки и предстоящите приеми по ПРСР 2014-2020.

Специален фокус в програмата на конференцията ще бъде поставен върху проблемите на животновъдството у нас.

Сред акцентите в програмата ще бъдат новостите при компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, предефинираните необлагодетелствани райони по мярка 13, възможност за поемане на нови биоангажименти по мярка 11, новото електронно кандидатстване по схеми на директните плащания и мерки на ПРСР 2014-2020 в Кампания 2020 и други.

Leave a Comment