ЕОБХ: Зайците – най-нехуманно отглежданите животни в ЕС

Европейският орган по безопасност на храните препоръча разширяване и структурно подобряване на клетките

зайцефермаБлагополучието на възрастни зайци, държани в конвенционални системи от клетки, е по-лошо от това на другите стопански животни в ЕС, които се отглеждат в друг тип помещения, , заключи Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) от данни, събрани след обширно проучване. Тяхното движение е ограничено и затова конвенционалните клетки трябва да бъдат разширени и структурно подобрени, за да се подобри благосъстоянието на зайците.

Научното становище на ЕОБХ се основава на обширно проучване на експерти по зайци в ЕС. В своите препоръки ЕОБХ подчертава необходимостта от събиране на данни за хуманното отношение към отглежданите зайци в целия ЕС.

Експертите разгледаха редица последствия за здравето, свързани със здравето и поведението, като ограничено движение, проблеми с почивката, продължителна жажда или глад, термичен стрес и кожни разстройства.

Повечето отглеждане на зайци в ЕС се извършват в пет държави-членки: Франция, Унгария, Италия, Португалия и Испания. Земеделските практики се различават значително както между, така и вътре в тези страни.

Зайците са вторият най-отглеждан вид в ЕС по брой. Въпреки че има правила, предвиждащи минимални стандарти за защита на отглеждани животни, включително зайци, в ЕС няма специфично за видовете законодателство, което да защитава хуманното отношение към отглежданите зайци.

През 2017 г. Европейският парламент прие резолюция относно минималните стандарти за защита на отглежданите зайци и помоли ЕОБХ да представи научно становище, което да помогне за прилагането на резолюцията.

Парламентът действа в отговор на тревогите на неправителствени организации, заинтересовани страни и потребителски групировки относно лошото благосъстояние, високите нива на стрес и високата смъртност и заболеваемост на зайци, отглеждани в Европа. Има също така безпокойство, че електрическото зашеметяване на зайци не винаги ги прави напълно безсъзнателни, причинявайки болка, стрес и страдание.

Leave a Comment