НАП: От 2020 г. земеделците подават декларации само електронно

До 31 март е удължен срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък, но не повече от 500 лева

НАП в ПловдивДнес, 10 януари, Националната агенция за приходите/НАП/ стартира приема на годишните данъчни декларации/ГДД/ за физически и юридически лица за получени доходи през 2019 година.

Важен нов момент в тазгодишната данъчна кампания е задължението самоосигуряващите се лица да декларират доходите си електронно чрез персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това се отнася основно за земеделските производители, едноличните търговци, работещите на патент, както и за упражняващите свободни професии, но също така за собствениците на ЕООД и ООД с дейност.

Лицата от другите групи могат да подават годишни декларации на гише в офисите за обслужване, по електронен път с персонален идентификационен код/ПИК/или електронен подпис, или по пощата. До този момент са подадени 14 бр. декларации на гише в ТД на НАП Пловдив и 24 бр. по електронен път.

За тези, които биха желали да се възползват от новата електронна услуга за автоматично попълване на декларацията, тя ще е достъпна след 1 март с ПИК или КЕП/електронен подпис/ като нова електронна услуга на страницата https://nap.bg/.

От тази година е удължен и срокът до 31 март за ползването на 5 % отстъпка, но не повече от 500 лв. от данъка за довнасяне, при условие че е заплатена цялата сума за довнасяне и лицето няма просрочени задължения към НАП към датата на подаването на декларацията.

Персоналният код става все по-необходим при комуникацията с приходната агенция, това е видно от факта, че за 2019 г. повече от половината годишни данъчни декларации от физически лица бяха подадени по електронен път. Все повече от клиентите се възползват от тази услуга, за 2019г. в териториалната дирекция в Пловдив са издадени 19 408 ПИК. Кодът се издава безплатно както на физически, така и на юридически лица във всеки удобен за тях офис на Агенцията.

От приходното ведомство напомнят още, че чрез използването на виртуалните и физически ПОС терминали на НАП, плащанията се отразяват веднага в системата и не се начисляват такси за превода.

Leave a Comment