ЕК забрани четвърти неоникотиноид – тиаклоприд

BASF

рапицаЕвропейската комисия (ЕК) реши да не подновява одобрението на неоникотиноида тиаклоприд, по препоръка на EFSA (Европейския орган за безопасност на храните).

Доказано е че тиаклопроидът е вреден за хормоналния баланс на хората и животните. Затова националните органи на държавите-членки на ЕС вече са задължени да осигурят използването на алтернативни продукти, ако е възможно.

През януари 2019 г. от EFSA обяви, че има “тревожна” концентрация на продукта в подземните води. От институцията се оплакаха, че липсата на данни им пречи да оценят риска на тиаклоприда за хората и животните, и по по-специално за пчелите.

Миналия септември Франция забрани употребата на пет неоникотиноиди, включително тиаклоприд. Три активни вещества (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам) също бяха забранени в останалата част от ЕС през декември 2018 г.

Тиаклопридът е инсектицид, използван за борба с вредители по културите. Той се използва в растителната защита на царевица, рапица и овощните дървета.

Това е четвъртият неоникотиноид, от 5, които бяха одобрени по-рано за употреба в ЕС, но за които от 2013 г. се предприемат мерка за ограничения на употребата им или за забрана.

Комисарят Стела Кириакидес, отговаряща за здравето и безопасността на храните, каза: „Научните препоръки на ЕОБХ са ясни: има опасения за околната среда, свързани с използването на този пестицид, по-специално неговото въздействие върху подземните води, но също така те са свързани и с човешкото здраве и репродуктивността.“

Приетият вчера регламент ще бъде публикуван в Официален вестник през следващите дни.

Leave a Comment