Износът на български храни и живи животни е нараснал с 57%

BASF

камион за превоз на животниИзносът на български храни и живи животни е нараснал с 56.8% за 9-те месеца на 2019-та година, сочат предварителните данни на НСИ за търговията с трети страни. Родните стопани са изнесли продукция за над 1,719 млрд. лв., спрямо 1,096 млрд. за същия период на 2018 г. Стойността на внесената продукция също се е увеличила значително, но не успява да преобърне тенденцията за непрекъснат ръст на положителното търговско салдо при тази група от стоки – от 406.4 млн. лв. за 2018-та до 641.4 млн. за миналата година. Това е секторът с най-висока абсолютна стойност на положително салдо сред наблюдаваните от националната статистика, което показва и нарастващото му значение в експортната листа на България.

На този фон продължават дебатите в Европейския парламент за защита на животните при транспортиране и за еднакво прилагане на правилата от държавите-членки. Налагат се строги изисквания към превоза на храни и зърно, за да се гарантира годността и състоянието им за безопасна консумация от потребителите. Дългосрочните пътувания се определят като потенциално рискови, поради по-продължителното излагане на различни условия и фактори – температура, влажност, вентилация, вибрации, шум и други. Това влияе пряко върху производителността и рентабилността, чрез промени в телесното тегло на животните, загуба на течности или промени в качеството на продуктите. Затова и депутатите настояват за нова стратегия за хуманно отношение към животните 2020-2024 и за внедряване на системи за проследяване на местоположението и продължителността на пътуванията на камионите, както и цикъл за обратна връзка в реално време между точките на заминаване и пристигане.

Автомобилните производители вече са подготвили технологичния отговор на тези изисквания, съобщава фирма Скания, чиито транспортни средства са оборудвани икономични и чисти двигатели на шведския производител на метан (CNG).

 

Leave a Comment