Индикативен график на плащанията на ДФ „Земеделие“

Десислава Танева, ФейсбукЗемеделският министър Десислава Танева публикува снощи във Фейсбук страницата си индикативния график на директните плащания по схеми и мерки от Кампания 2019, които ДФ „Земеделие“ ще извърши в периода между 31 януари и 20 юни 2020 г. Ето го:

– На 31 януари Държавен фонд ,,Земеделие” ще изплати втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това е доплащането, което ще извършат от схемата, започнала през изминалата година.

През месец февруари ДФЗ ще започне с първите плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“.

– На 21 февруари бенефициентите може да очакват плащане по две направления – за пасторализъм и редки местни породи. Доплащанията и по останалите направления по мярка 10 ще стартират на 1 април и ще продължат до 20 април. Плащанията отново са свързани с окончателния слой.

– На 28 февруари се очаква да бъде изплатена Преходната национална помощ за тютюн.

Обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци- схемите за плащане са 8, те ще бъдат разположени поетапно във времето между 13 март и 20 март 2020 г.¶

– На 23 март ще започне плащането на Схемата за преразпределително плащане (СПП). Индикативният бюджет е от 109 млн. лева.

– За 17 април е планирана Схемата за зелени директни плащания. 467 млн. лева е нейният бюджет.

– Плащанията по Мярка 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ ще започнат от 4 май.

– Схемата за протеинови култури е заложена за плащане на 8 май. Следва плащането по схемата за памук на 10 май.

– Плащанията по мярка 11 ще стартират на 20 май. Като е необходимо регистърът, който се изготви през 2019 г., да бъде абсолютно оперативен и пълен с данни за всички наши земеделски производители. Той трябва да бъде наличен на 100% към края на месец март.

– В средата на месец май ще бъдат извършени и окончателните плащания по НР1 и НР2.

– В началото на юни ще бъдат направени и всички окончателни, изравнителни плащания по СЕПП, по Схемата за дребни земеделски стопани и по Схемата за млади земеделски стопани.

– На 10 юни за млади земеделски стопани, на 20 юни за дребни земеделски стопани и в периода 1–10 юни – окончателното плащане заедно с изравнителнатата ставка по СЕПП.

Leave a Comment