ДФЗ определи до 90 хил. лв. помощ за изграждане на кланичен пункт

ДФЗС бюджет от 2,5 млн. лева за 2020 г. УС на ДФ „Земеделие“ утвърди новата схема на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове„.

Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един стопанин, но не повече от 90 000 лева.

Със заделените средства ще се подпомогнат собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Leave a Comment