15 900 лв. de minimis ще получи семейството животновъди от Исперихово, което пострада от пожар

Снимката има илюстративен характер

Снимката има илюстративен характер

Пострадалото от пожар семейство животновъди в с. Исперихово, обл. Пазадржик, ще получи 15 900 лв. държавна помощ de minimis. Индивидуалната подкрепа е заради бедствието, което сполетя сем. Димитрови по Коледа. Тогава огънят изпепели фуража, който фермерите бяха осигурили за изхранване на стадото от 400 овце. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев лично се ангажира с проблема и обеща държавата, в лицето на фонда, да помогне за оцеляването на животните.

Подкрепата ще компенсира фермерите унищожаването на близо 20 тона зърно и 10 хил. бали фураж. С държавната помощ ще бъде закупено зърно и балиран фураж, с които ще се осигури изхранването на стадото овце през зимния период.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017– 2019 г.).

 

Leave a Comment