Фондация „Америка на България“ набира земеделци за обучение в САЩ

Тази година темата е „Прецизно земеделие и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури“
А ето как изглеждат от самолет земеделските земи в щатите Тексас и Ню Мексико. Всяка ферма има сондаж и пивоти, защото без вода няма земеделие

Така изглеждат от самолет земеделските земи в щатите Тексас и Ню Мексико. Всяка ферма има сондаж и пивоти, защото без вода няма земеделие

За поредна година Фондация „Америка за България“ ще изпрати на обучение (до две седмици) земеделски производители в САЩ по програмата „Лидери в земеделието“.

Темата на обучението за 2020 г. е „Прецизно земеделие и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури“. Ще бъдат избрани общо осем участници, за които Фондация „Америка за България“ ще покрие основната част от разходите – организация и провеждане на обучението, настаняване и пребиваване в САЩ. Участниците ще трябва сами да финансират част от тях в размер на 2000 щатски долара.

Кандидатите за кампания 2020 могат да бъдат фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори, с опит в направление прецизни и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури. Владеенето на английски език е предимство, тъй като се изисква за успешното попълване и подаване на кандидатурата. По време на престоя в САЩ ще има осигурен превод.

Кандидатите попълват и подписват Формуляр за кандидатстване на английски език и го подават в срок до 20 февруари 2020 г. през онлайн платформата. Преди подаване на кандидатурата, всеки кандидат следва да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Програмата, с което се гарантира правото му на информираност. След успешно изпращане на кандидатурата се получава потвърждение на посочения от кандидата имейл адрес. Ако не получи потвърждение, е добре подателят да се свърже с екипа на Фондация „Америка за България“. До 20 дни след изтичане на срока за кандидатстване представители на Фондация „Америка за България“ ще се свържат по имейл или телефон с кандидатите за насрочване на индивидуално интервю.

Селекцията се прави след открит конкурс и провеждане на подробно интервю с всеки един кандидат от български и международни експерти с опит в сферата на земеделието.

Програма „Лидери в земеделието“ е създадена и финансирана от Фондация „Америка за България” и администрирана от Института за международно земеделие „Норман Борлауг“ към Университета „Тексас А&М“, САЩ, в подкрепа на български производители и преработватели с потенциал да се превърнат в лидери в агросектора и да работят за развитието на модерно и конкурентно земеделие в България.

Участниците се срещат със специалисти в конкретната област, посещават земеделски бизнеси и предприятия, университети, професионални организации и структури и се запознават с различни маркетингови стратегии и подходи за добавяне на стойност към земеделската продукция.

Leave a Comment