Анализът за селските райони – публикуван, представят го в петък

BASF -->

селски дворМинистърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027. Анализът е разработен от екип на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Публикуван е на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика ОСП 2021-2027, подрубрика „Анализи“, достъпна през главното меню на адрес:

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/01/21/proekt_na_sotsialno-ikonomicheski_analiz_na_razvitieto_na_selskite_raioni_01_2020.pdf

Това е третият и последен голям анализ, поръчан от аграрното министерство, за да подпомогне разработването на национален Стратегически план за земеделието и селските райони. Той ще се прилага като базова платформа в решенията на министерството за следващия програмен период – 2021–2027 г. Предишните два анализа – за състоянието на земеделието и на околната среда, бяха разработени и представени миналата година съответно от Института по аграрна икономика и от Аграрния университет – Пловдив.

Целта на SWOT–анализа за развитието на селските райони е да подпомогне дефинирането на основните проблеми, потребности  и  възможности за развитие на селските райони и ще бъде основа за разработване на следващия стратегически документ Идентифициране на потребностите във връзка с прилагането на ОСП в следващия програмен период 2021-2027.

Събитието ще се проведе на 24 януари 2020 г. от 10:00 ч. в Голямата конферентна зала на Университета за Национално и Световно стопанство– град София.

Leave a Comment