Топлият януари събужда житните

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

зимен ечемикПрез периода, вследствие наднормените температури, есенните посеви в полските райони ще преминават от дълбок в относителен покой. На места в Дунавската равнина и в източните райони, където се прогнозират максимални температури до 14-15°С, средноденонощните – ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. На тези наднормени температури ще реагират предимно изостаналите в развитието си посеви във фазите поникване и 1-2 лист. Значителна част от пшеницата прекрати есенната си вегетация във фаза трети лист и братене.

Очакваните валежи през следващия период ще бъдат без стопанско значение и почвените влагозапаси при есенниците в полските райони остават необичайно ниски за сезона. В края на второто десетдневие на януари на места в източните райони (Разград, Сливен) нивото влагозапасите в 50 и 100см слой бе  под 60% от ППВ.

През повечето дни от периода условията ще позволяват провеждане на резитби в лозовите и овощните насаждения. При овощните култури успоредно с резитбите за просветляване и съкращаване се извършват и фитосанитарни –  унищожават се закържавелите, изсъхнали, нападнати от болести клони и леторасти.При провеждане на фитосанитарни резитби отрезите трябва да са на разстояние 30-40cм от мястото на повредата, а инструментите след всеки отрез се дезинфекцират.

Дукена Жолева

Агрометеоролог при НИМХ

Leave a Comment