Естония ще връща 1,2 млн. евро заради предимство, което е дала на частна компания

BASF

Естония, земеделиеЕстония трябва да внесе в европейския бюджет 1,2 милиона евро заради това, че е осигурила предимство на частна земеделска компания.

Европейската комисия (ЕК) установи, че селскостопанската фирма AS Tartu Agro е получила несъвместима помощ от Естония чрез наемане на земеделска земя в размер под пазарната цена.

AS Tartu Agro произвежда мляко, месо и зърнени храни.

През 2017 г. след жалба на конкурент Комисията е започнала задълбочено разследване, за да установи дали договорът за наем на земя между Министерството на селските въпроси на Естония и AS Tartu Agro е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ.

Разследването на Комисията разкри, че наемът на земя включва държавна помощ, тъй като размерът му, платена от AS Tartu Agro, е бил и все още е под пазарната цена. Въз основа на това Комисията е установила, че договорът за лизинг дава неоправдано и избирателно предимство на AS Tartu Agro пред неговите конкуренти.

Поради това Европейската Комисия стигна до заключението, че договорът представлява несъвместима помощ съгласно правилата на ЕС за държавна помощ и че AS Tartu Agro сега трябва да върне полученото незаконно предимство.

Сумата се изчислява на около 1,2 милиона евро.

Leave a Comment