С наредба се увеличават минималните количества арсен в торфа

торфСъдържанието на арсен в някои фуражни суровини ще бъде увеличено от 2 мг/кг до 30 милиграма. Това се отнася за торф и леонардит. Изменението е записано в проекта за промени в Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Причината за повишаването на максималната доза арсен е, че в посочените суровини химическият елемент е в по-висока концентрация.

Увеличава се и минимално допустимото съдържание на флуор във варовити морски водорасли, тъй като в някои случаи елементът е над определената максимално допустима граница. Затова границата се вдига от 1000 мг/кг на 1250 мг, което не оказва неблагоприятно влияние върху здравето на животните и общественото здраве.

Някои фуражни суровини, които принадлежат към категорията „риба, други водни животни и продукти, получени от тях“, се пускат на пазара като консервирани влажни фуражни суровини, използвани директно за хранене на кучета и котки. Тъй като консервираните влажни фуражни суровини заменят комбинираните фуражи, е целесъобразно по отношение на тях да се прилага същата максимално допустима граница за живак като при комбинираните фуражи, предвид факта, че тази промяна не влияе неблагоприятно върху здравето на животните.

С по-висока максимално допустима доза ще е съдържанието на госипол в памуковите семена. Промяната там е от 5000 на 6000 мг/кг. Това увеличаване не влияе неблагоприятно върху здравето на животните и общественото здраве, тъй като определената максимално допустима граница за свободен госипол в допълващи фуражи остава непроменена, се посочва в мотивиту къв проекта.

В проекта на наредба са определени и максимално допустими граници за диоксини и PCB за всички фуражни добавки, принадлежащи към функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

Leave a Comment