Птичият грип зарази ферми в пет държави само за седмица

кокошкиВисоко патогенна птича инфлуенца по домашните птици (H.P.A.I.) е регистрирана в птицеферми в Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Украйна през периода 17-24 януари. В Германия вирусът е установен при диви птици в същия период по данни на информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните, цитирани от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ). Най-засегната е Полша, където има 5 огнища, останалите държави са с по едно първично или вторично огнище.

У нас последният случай на птичи грип е установен през април 2019 г. Със заповед от 24 януари 2020 г. директорът на БАБХ проф. Паскал Желязков е обявил привеждането на птицефермите във всички региони в повишена епизоотична готовност. Забранява се отглеждането на птици на открито и провеждането на изложби и пазари в страната до отмяна на заповедта. Областните и общински епизоотични комисии трябва да набележат мерки за предотвратяване проникването на болестта, а също така да проверят стопанствата дали спазват мерките за биосигурност.

 

Leave a Comment