Ферма за 120 коне за продажба и за месо създават „Братя Къртеви“

Снимка от сайта на "Кабиюк"

Снимка от сайта на „Кабиюк“

Ферма за 120 коне от различни породи ще се строи край пловдивското село Бенковски. Инвеститор е фирма „Братя Къртеви 2003″ЕООД. Фамилията притежава от дълги години кланица и цех за  месопреработка. Инвестиционното намерение е публикувано в сайта на РИОСВ Пловдив.

Братя Къртеви ще отглеждат животни от породите Български тежковозен кон, Каракачански кон, Дунавски кон, Хафлингер, Източнобалканска порода, Плевенска порода и други. Конете ще се стопанисват с цел продажба на живи животни у нас и в чужбина, както и добив на месо за човешка и нечовешка консумация, пише в решението на РИОСВ.

Месопреработвателното предприятие на Къртеви от години предлага колбаси с конско месо, които си имат ограничен кръг потребители. В Европа най-големи консуматори са Италия и Испания. По данни на ФАО от 2016 г. най-голямо е производството на конско месо в Америка – 53,7%, следвана от Азия и Африка. В Европа се произвежда 9,4 процента от месото, а в Океания 0,7 на сто. Основни вносители са Мексико, Канада, Италия и Испания, а най-големи износите са САЩ, Канада, Франция и полша. Световно производство на конско месо за 2016 година е 737 874 тона.

Leave a Comment