Трудно ли е да се осигури биосигурност в земеделските стопанства? Попълни анкетата!

ферма, сеноСрещат ли земеделските стопани затруднение при изпълнение на изискванията, наложени от националното законодателство при отглеждане на селскостопански животни и ако да – какви са причините за това? Достатъчна ли е обществената информираност по темата?

На тези и още въпроси се опитва да отговори Фондация Смарт Агростарт в рамките на проектa  „Заедно за българското село“. Организацията представя публично анкета с въпроси, свързани с биосигурността в животновъдните стопанства ТУК.

Темата е особено актуална на фона на проблемите, с които се сблъсква родното животновъдство през последните години. Въпреки че се взимат мерки от различно естество, одобрявани или не от земеделските стопани и обществеността, липсва широк дебат по актуалните въпроси, свързани с превенцията на заболяванията по животните.

В последните месеци администрацията полага усилия да компенсира пострадалите стопанства чрез различни мерки, най-вече от Програма за развитие на селските райони. Предвижда се отварянето на прием по така актуалната инвестиционна подмярка 4.1, насочен само и единствено към животновъдите. Ще бъде стартирана и изцяло нова мярка 5, насочена към биосигурността в животновъдните стопанства.

Отварянето на дискусия по темата има за цел да даде насоки за пропуските и неяснотите във водените политики и да допринесе за по ефективно прилагане на взиманите мерки.

Проект  „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/biosigurnost-v-zhivotnovadnite-stopanstva/

Leave a Comment