Биостопанствата в ЕС заемат 7,5% от използваната земеделска площ

био ягодиБиостопанствата в ЕС са заели през 2018 г. 7,5% от използваната земеделска площ. Общо биополетата са заели 13,4 милиона хектара, по данни на европейската статистика, цитирани от БНР. 

Увеличението на площите за биоземеделие в периода 2012-2018 г. е с 34%.

Към 2018 г. земята, използвана от българските биоземеделците, представлява 2,6 на сто от общо използваната. Така ние сме на 3-то място отзад напред, като с най-малко площ за биопроизводство са Малта (0,4%) и Румъния (2,4%). Заедно с нас със 2,6% използвана за биоземеделие площ са Великобритания и Ирландия. 

Най-силно е биологичното земеделие в Австрия, където заема 24,1% площи, в Естония – 20,6% и Швеция – 20,3 на сто, след които се нареждат Италия, Чехия, Латвия, Финландия, Словения, Словакия, Дания и Гърция (9,3%).  

Сред държавите членки на ЕС, страните с най-голям дял на площта за биоземеделие през 2018 година са Австрия (24,1% от общата използвана земеделска площ в страната), Естония (20,6%) и Швеция (20,3 %), следвани от Италия (15,2%), Чехия (14,8%), Латвия (14,5%), Финландия (13,1%) и Словения (10,0%).

Общата площ за биоземеделие е сумата от „площта, която се преобразува“ и „сертифицираната площ“. Преди дадена зона да може да бъде сертифицирана като „биологична“, тя трябва да премине процес на конверсия, който може да отнеме 2-3 години в зависимост от посевите.

Leave a Comment