Тръгна схемата за плодове и зеленчуци със субсидия до 120 хил. лв.

Земеделците могат да кандидатстват за закупуване на машини за заготовка, охлаждане и съхранение, и за  съоръжения за защита от слани и градушки. Помощта покрива до 50% от разходите

Лозя на Светозар Кавърджиев и Мария ПанчеваОт днес, 3 февруари, до последния ден на февруари производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ пред ДФ „Земеделие“.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Бюджетът на схемата е 18,6 млн. лв.

Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция. По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен, като се включват и машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

Прочети още: 12 документа трябва да представят овощари и градинари при кандидатстване за държавна помощ за оборудване

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и др. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и указанията, и документите за кандидатстване.

Leave a Comment