8 причини да бъдете отрязани от държавната схема за плодове и зеленчуци

Градината отдясно, отляво– хладилната база за съхраняване на 1728 тона продукцияОт 3 до 28 февруари производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват по държавната схема, която ще им помогне да се оборудват с техники за заготовка, охлаждане и съхранение на продукцията или за монтиране на съоръжения против слани и градушки. Помощта ще покрие до 50% от разходите, които ще направят, но няма да е повече от 120 000 лева. Тя се изплаща след извършване на известицията от страна на производителя.

Прочети още: 12 документа трябва да представят овощари и градинари при кандидатстване за държавна помощ за оборудване

Тъй като схемата бе отворена вече веднъж през 2019 г., от ДФ „Земеделие“ са анализирали и най-честите грешки, които кандидатите допускат. Обичайните причини да не получат финансиране са 8.

Първата – Не посочват как до момента са подготвяли продукцията си за пазара, как са я съхранявали и охлаждали. И съответно – с какво оборудване разполагат. Ако имат такова, следва да го опишат и да обосноват искането си за закупуване на ново оборудване. В документа, наречен „Образец за обосновка (виж ТУК) следва досегашната техника да се опише, заедно с отглежданите култури. Необходимо е при обосновката да се попълнят и данни за очакваните в следващите 4 години средни и общи добиви.

Втората – Кандидатът не е представил документи за собственост или за наем на сградите/помещенията, в които ще се монтира оборудването.

Третата – Понякога заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции на схемата за държавна помощ.

Четвъртата – В представените договори за покупко-продажба и оферти липсва подробна информация за производител, марка, модел, държава на производство и други специфични технически данни и описание на функциите на заявените за подпомагане активи.

Петата – Оборудването, включено в трите оферти, не е съпоставимо – основните технически характеристики и капацитет на оборудването не са сходни.

Шестата – Кандидатът има данъчни или други задължения.

Седмата – Не отговаря на условието да има поне 3-годишен опит.

Осмата –  Машините, в които иска да инвестира, не са съобразени с обработваемите площи и продукцията.

Leave a Comment