ЕК одобри проект гръцките селски райони да имат ултрабърз интернет

Гърция, намален кредитен рейтингЕвропейската комисия одобри ултрабърз широколентов проект в Гърция на стойност 223 милиона евро от фондове на ЕС, от които над 196 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 27 милиона евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Тази инвестиция ще осигури модерен и бърз достъп до интернет на потребителите в цялата страна, като се възползват почти 11 милиона души. Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиса Ферейра коментира: „Това е ясен пример за добавената стойност на политиката на сближаване, като се уверите, че няма един е оставен назад. Благодарение на тази инвестиция, гръцките граждани – и особено тези, които живеят в отдалечени райони – ще се възползват от ефективен, модерен и свръх бърз достъп до интернет. Ще бъде от полза за потребителите, като им предостави по-добър достъп до услугите за електронна търговия; граждани, които ще се възползват от средствата за електронно управление; и работници, които ще могат да работят по телефона, следователно намаляват времето, прекарано в транспорт и разходите, като наемането на офис. Проектът за ултрабърз широколентов достъп ще започне от май 2021 г.

У нас мярката за широколентова инфраструктура – 7.3, ще разполага с бюджет от 30 млн. евро. Тя ще бъде отворена в периода февруари – март, според последния индикативен график на Програмата за селските райони през 2020 г. Единствен бенефициент по нея ще е Държавна агенция „Електронно управление“.

Leave a Comment