Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

овощен разсадДо 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на CAC (стандартен) овощен посадъчен материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г. Това е записано в преходните разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2010 г., която касае търговията с посадъчен материал и овощни растение.

Основната промяна в наредбата е свързана именно с цвета на етикетите на стандартния посадъчен материал и растения, който трябва да бъде жълт. Промените са наложени заради европейска директива от 2019 г.

За да бъдат взети под внимание съществуващите практики в държавите членки и да се гарантира, че документът на доставчика за стандартен материал може да бъде ясно различен от официалните етикети за предбазов, базов и сертифициран материал, когато документът на доставчика се поставя върху стандартния материала, САС етикетът следва да бъде жълт на цвят. Това посочва в мотивите към проекта зам.-министърът на земеделието Чавдар Маринов.

Leave a Comment