На форума на АЗПБ министър Танева ще представи идея за нов Гаранционен фонд

АЗПБНа двудневната 8-ма национална среща, организирана от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), земеделският министър Десислава Танева ще представи визията за нов Гаранционен фонд. Срещата започва днес, 5 февруари, в курорта Златни пясъци. Гаранционният фонд ще покрива щетите от природни бедствия.

На форума ще се обсъди изготвянето на Националния стратегически план за следващия програмен период (2021-2027 г.), както и новостите за следващата Обща селскостопанска политика. По темата ще говорят гости от Европейската комисия и Европейския парламент. Бъдещето на животновъдството ще бъде разисквано на кръгла маса. Представители на академичната и научната общност ще презентират изводите от SWOT- анализите, на които се базира изготвянето на националния стратегически план за предстоящата ОСП, както и предизвикателствата за прехода между двата програмни периода. Ще се обсъди подпомагането през 2020 г., както и през преходната 2021 г. Ще се даде допълнителна информация за новите мерки 5.1 и 5.2, предстоящият прием по компенсаторните мерки и предефинираните необлагодетелствани райони по мярка 13.

Сред лекторите ще бъдат министър Десислава Танева и нейният екип от заместници и експерти, Атидже Алиева-Вели – евродепутат, Марио Милушев – директор на Дирекция „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ към Главна дирекция „АГРИ“ на Европейската комисия, Елица Живкова – програмен мениджър на ПРСР 2014-2020 към ГД АГРИ на ЕК, Васил Грудев – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, Марина Бракалова – съветник към Постоянно представителство на България в Брюксел, проф. д-р Паскал Желязков – изпълнителен директор на БАБХ и други.

Официалното откриване на срещата ще е днес от 14 часа.

 

Leave a Comment