Сателитната система „Коперник“ ще следи не само за директни плащания, а и за агроекология

агроекологияЕвропейската сметна палата предлага сателитната система „Коперник“ да не следи единствено площите за директно подпомагане, а и тези, за които е обявено, че при производството се спазват агроекологични изисквания за допълнително стимулиране. „Новите сателитни технологии за наблюдение на площите трябва да се използват по-добре за наблюдение на изискванията, свързани с околна среда и климат“, се посочва в докладя на Европейската сметна палата.

Според мнението на одиторите, през последните няколко години, ЕС стимулира активно прилагането на сателитните технологии за контрол на директните плащания при схемите, базирани площ и оценка на допустимостта на фермерите-кандидати по схемите. От друга страна, е постигнат значително по-нисък напредък при употребата на сателитните технологии за контрол на екологичните и климатични изисквания по схемите за директни плащания.

За първи път през май 2018 г. Разплащателната агенция в италианската провинция Фоджа започва да прилага метода на дистанционно наблюдение за извършване на проверки и контрол по схемите за директни плащания, базирани на площ. През 2019 г. още 15 разплащателни агенции в ЕС приемат същия подход. 13 разплащателни агенции в други осем държави-членки проявяват интерес към прилагането на системата през 2020 год.

 

България ще въведе сателитното наблюдетие през 2021 г., обяви скоро след като стана директор на ДФ“Земеделие“ Васил Грудев.

През 2019 год. нито една разплащателна агенция не е прилагала метода на „дистанционното наблюдение“ за контрол на екологичните изисквания по схемите на площ за директни плащания, както и мерките за развитие на селските райони. Одиторите също са установили, че голяма част от предложените индикатори за наблюдение на ОСП след 2020 г. също не са пригодени за наблюдение чрез дистанционен мониторинг със сателитни изображения.

 

Leave a Comment