Още този март 5-10% от площите ще се контролират през сателити

Най-много некоректно заявени площи – 5 390 дка, установихме в област Пловдив през 2019 г., съобщи Васил Грудев

От март до септември тази година между 5 и 10 процента от заявените за подпомагане площи ще бъдат наблюдавани пробно от системата със сателити „Коперник“, съобщи изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев. Той се надява през 2021 г. контролът със сателитни снимки да се всателитна система Коперникведе на 100%.

България е една от 6-те страни в ЕС, които пилотно се присъединяват към системата Коперник още тази година.

„Ще приложим проверки на място чрез дистанционен контрол на база хиперспектърните изображения, които правят между 10 и 15 снимки, включително и в термичния спектър на обработваемите площи.“, каза Грудев.

Системата за наблюдение от сателитната система на ЕК – Коперник, държавите членки  ползват безвъзмездно. Според Грудев чрез нея ще се завиши контролът на разходване на средствата от ЕС и от националния бюджет.

Внедряването на новата система ще позволи да бъдат елиминирани разликите между допустимите и декларираните площи, дължащи се на разлики в измерванията, разясни Грудев.

Чрез новата система за мониторинг ще бъдат хванати всички некоректни земеделски стопани, които заявяват площи за подпомагане без да ги работят, подчерта Грудев. Той припомни, че миналата година ДФ „Земеделие“ увеличи проверките на място по площните схеми на директните плащания от 5 % на 50 %. От общо проверените по обвързана подкрепа 220 070 дка, нарушения са установени при 20 102 дка, което е наддеклариране в размер на близо 10%.

Най-големите разминавания бяха констатирани в сектор ”плодове и зеленчуци”. Най-много нарушения бяха констатирани в област Пловдив, където некоректно бяха заявени 5 390 дка. На второ място в негативната класация се нареди област Хасковско, където са установени 5 236 дка с несъществуващи плодове и зеленчуци. В Плевенско най-много фалшиви насаждения имаше при доматите – 2 187,4 дка.

Leave a Comment