В. Кръстева: В област Варна техническите култури се увеличаха 5 пъти, лавандулата се удвои

Пролетта се пуска радар за противоградна защита в района на Шумен

Вергиния КръстеваВ рамките на настоящия програмен период (2014-2020 г.) площите с технически култури в област Варна се увеличават близо пет пъти, а тези със зеленчуци – над три пъти. Над два пъти повече спрямо 2014 г. е и ръстът на площите с лавандула. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020г. във Варна.

Производителите в област Варна са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 649 млн. лв. от 2014 г. до момента. От тях 550 млн. лева представляват ежегодните директни плащания, схемите за преходна национална помощ, компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони и схемите по държавните помощи.

Тя посочи, че към 2019 г. обработваемата земя в областта заема около 86% от използваната земеделска площ, преобладаващо заета със зърнени и маслодайни култури.

По време на срещата стана ясно, че в района се наблюдава тенденция на увеличение на заявените по схемите за директна подкрепа животни в периода 2014 – 2018 г. При говедата нарастването е с около 5%, а при овцете и козите – с 14%.

Според заместник-министър Кръстева, в област Варна за миналата година 15 хил. дка от площите са на 100 % пропаднали  в резултат от градушки и около 38 хил. дка са частично пропаднали. Тя обясни, че в момента повече от една трета от страната е покрита със система за противоградова защита. “През 2019 г. бяха открити допълнителни ракетни площадки, чрез които защитаваната територия от 17 млн. дка се увеличи на 22 млн. дка. През пролетта предстои пускането в експлоатация на седмия радар, който е разположен в района на град Шумен. Той осигурява възможност за национална защита, като непокритата към момента територия ще се защитава със самолетен способ”, разясни Кръстева.

Пред над 170 стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Leave a Comment