Заявления за зимни пръскания на трайни насаждения се приемат от 10 февруари

Кандидатства се до 6 март, помощта се изплаща до 22 май

ягодиОт понеделник, 10 февруари, ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата за компенсиране на разходите за зимни пръскания при трайни насаждения – семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза. За пръв път регистрираните производители на маслодайна роза ще се включат към разпределението на помощта. По тази причина помощта по схемата бе увеличена от 22 млн. на 30 млн. лв.

За държавното подпомагане за растителна защита ще може да се кандидатства до 6 март. Срокът за отчитане на дейностите е до 10 април, а до 22 май ще бъдат изплатени средствата.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс от 6 млн. лв. по схемата за зимните пръскания за 2020 г. Разпределените и усвоени средства за държавната помощ в направлението през миналата година бяха в размер на 5,6 млн. лв.

Финансовата подкрепа е в размер до 270 лева на хектар с ДДС. Подпомагат се направените разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията. Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.

 

Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

Leave a Comment