Повече изнасяме, отколкото внасяме храни и живи животни

Към ЕС износът на тези стоки е намалял, към трети държави се е увеличил

тир с телетаПрез периода януари – ноември 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.4% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 36 223.9 млн. лева, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.4% от износа за държавите – членки на ЕС. През ноември 2019 г. износът за ЕС нараства с 3.2% спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3 542.8 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари – ноември 2019 г. се увеличава с 2.7% спрямо същия период на 2018 г. и достига 37 818.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2019 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 705.6 млн. лева.

Износът ни на храни и живи животни към държавите от Европейския съюз е намалял през януари-ноември 2019 г., а в същото време вносът от ЕС към България се е увеличил. Българският износ е в размер на 4,2 млрд. лв. при намаление от почти 1% спрямо същия период на миналата година. Вносът от ЕС към нашия пазар се измерва на 3,6 млрд лв. след увеличение с 5,5%.

Общите данни за пазарните отношения на България с ЕС и трети държави показват, че като цяло експортът на България на храни и живи животни се е увеличил с 11% до 6,2 млрд. лв. Вносът към България е с ръст от близо 9% и е на стойност на 4,6 млрд. лв. В тази групи стоки търговското салдо на страната ни е положително (+ 1,6 млрд. лв.). Като цяло обаче общият внос във всички групи стоки изпреварва с 2,5 млрд. лв. износа ни.

 

 

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (4.0%).

Вносът на България от ЕС през периода януари – ноември 2019 г. се увеличава с 2.7% спрямо същия период на 2018 г. и достига 37 818.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. През ноември 2019 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 705.6 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2019 г. в сравнение със същия период на 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (26.9%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (15.8%). Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – ноември 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 594.4 млн. лева.

Leave a Comment