ЕК ще пази горите от фермерите и ще насърчава опазването им

Експанзията на селското стопанство е главната причина за изсичането на горите

пастир, планинаЗащитата на горите е от съществено значение в Програмата за устойчиво развитие на ЕС до 2030 г. Затова Европейската комисия (ЕК) смята да сведе до минимум приноса на ЕС за обезлесяването и деградацията на горите в световен мащаб и да насърчи потреблението на продукти от веригите за доставка без обезлесяване. Комисията е в етап на извършване на оценка на въздействието на регулаторните и нерегулаторните варианти за допълнителни мерки, с които да ограничи рискът продуктите, свързани с обезлесяването, да бъдат пуснати на пазара на ЕС. Ще бъде разработено и определение за „доставки без обезлесяване“.

Комисията има намерение да насърчи потреблението на продукти от веригите за доставка, които са произведени без обезлесяване.

Според началната оценка на въздействие, основна причина за обезлесяването е експанзията на селското стопанство. Разширяването на земеделските площи е в основата на около 80% от изсичането на горите в световен мащаб. Корените на това явление са в глобалното търсене на продукти като палмово масло, соя и говеждо месо.

От 1990 до 2016 г. в света са изсечени гори, съизмерими с площта на Перу, сочи докладът.

Горите обаче са дом на 80% от земното биологично разнообразие в света. Дейностите, свързани с горското стопанство и друго използване на земята – предимно обезлесяването – са отговорни за 12% от емисиите на парникови газове, което ги прави втората основна причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива.

ЕС играе съществена роля в тази динамика. Според проучване, финансирано от Комисията, държавите в ЕС внасят и консумират една трета от глобално търгуваните селскостопански продукти, свързани с обезлесяването между 1990 г. и 2008 г. През този период потреблението в ЕС е било отговорно за 10% от обезлесяването по целия свят
свързани с производството на стоки или услуги.

Периодът за обратна връзка с ЕК по повод предстоящите мерки срещу обезлесяването е отворен до 4 март 2020 г. Всеки, който може да бъде засегнат от съществуващ или предложен закон или политика, може да даде представи становище по темата. ЕК очаква реакцията на държавни органи, предприятия, организации на гражданското общество и обществеността.

Публична консултация по инициатива срещу обезлесяването ще започне през второто тримесечие на 2020 г.

 

Leave a Comment