36% от площите с кориандър и 14% с нахут са в област Ямбол

Лозана ВасилеваОколо 84% от използваната земеделска площ в област Ямбол е обработваема. Преобладаващо – върху 86% от нея, се отглеждат пшеница, слънчоглед, рапица и ечемик. Данните за областта изнесе зам.-министър д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители във връзка с Кампания 2020 за директните плащания. Тя добави, че за периода 2014 – 2019  г. със 74% се увеличават площите, заети със зеленчуци и трайни насаждения в областта, което е с близо пет пъти. Наблюдава се сериозно засилване на интереса към отглеждане на протеинови култури – основно нахут и грах за зърно. В област Ямбол се намират близо 14% от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с нахут в страната за 2018 г. Тук са съсредоточени 36% от заявените за подпомагане по СЕПП площи с кориандър в страната през същата година.

В сектор „Животновъдство“  се отчита значително увеличение на броя на биволите и пчелните семейства в областта  с по над 47% . Д-р Василева отбеляза, че заявените животни за подкрепа през 2018 г. са повече спрямо 2014 г.

За последните пет години земеделските производители в област Ямбол са получили финансова подкрепа в размер на близо 570 млн. лв. Това  представлява към 3,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за периода. Сключени по ПРСР 2014-2020 г. са 223 договора на обща стойност над 70 млн. лева.

Пред близо 120 земеделски производители от Област Ямбол експерти на МЗХГ  представиха  начинът и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания.

Leave a Comment