10% от земеделските договори по ПРСР са сключени в област Стара Загора

Половината от заявените площи с маслодайни рози по СЕПП са в областта

Стара Загора, кампания 2020

49 % от заявените площи с маслодайна роза за подкрепа по СЕПП за кампания 2018 са на територията на Старозагорска област. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Стара Загора. Тя допълни, че 18% от площите са с лавандула, а 12% с орехи. По думите й, сравнявайки с 2014 г., данните за 2018 г. показват чувствително увеличение на заявените площи за култури като маслодайна роза (с над 35%) и орехи (с 20%). “През последните няколко години се засилва и интересът към производството на нахут. За периода 2014 – 2019 г. площите със зеленчуци нарастват над два пъти, а тези с технически култури и трайни насаждения съответно с 6,3% и 7,5%”, каза още д-р Василева.

Тя уточни, че в област Стара Загора за периода 2014 – 2018 г. се наблюдава ръст при отглежданите в областта птици – около два пъти и половина, пчелни семейства – с 53% и овце – с близо 9%. С около 15% нараства производството на пчелен мед за периода. При всички категории животни, обхванати от директните плащания, се отчита ръст на заявените за подпомагане животните в областта в сравнение с 2014 г. По-значително увеличение е налице при заявени биволите – с 62%, а по-умерено – при говедата – с 6% и при овцете-майки и козите-майки – със 7%.

Заместник-министър Василева съобщи, че за последните шест години земеделските производители в Старозагорска област са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 723,4 млн. лв. Това представлява близо 4,8% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

„Най-много от одобрените проекти по ПРСР за област Стара Загора са насочени към модернизиране на селскостопанското производство и преработката на селскостопански продукти. За този тип дейности за сключени 98 договора, които представляват около 10% от проектите одобрени в тези направления за страната. Значителен е броят на одобрените малки земеделски стопани за областта – 105 договора или над 5% спрямо общия брой за страната. В периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство в област Стара Загора са сключени общо 6 договора на обща стойност 2.6 млн. лв. Проектите се изпълняват от търговски дружества и са основно по две мерки от Програмата – мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултура“ и мярка 2.5 „ Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, допълни още тя.

На събитието бяха представени промените по отношение на подмярка 13.2 “Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни прородни ограничения”.  В момента по определения нов обхват тече обществено обсъждане. За кандидати от райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане е предвидена преходна помощ за кампания 2020г. в размер на 25 евро на хектар.

 

Leave a Comment