Ако обхватът на необлагодетелстваните райони не бъде намален, мярка 13 отпада след 2020 г.

Десислава Танева, бТ„ интерес на България бе да извърши задължението си по регламент и да предефинира обхвата на необлагодетелстваните райони.“ Това заяви в отговор по време на блиц контрола в парламентарната земеделска комисия министър Десислава Танева. „Ние можехме и да не предефинираме обхвата, но тогава тази година щеше да е последна и в следващия програмен период нямаше да можем да прилагаме мярката за необлагодетелстваните райони.“

Земеделският министър посочи, че България е ползвала дерогация (отлагане) на прилагането на регламента от 2019 г. с промени в Наредба 6 (която касае мярка 13) през февруари миналата тодина. Тогава ставката е била променена в ущръб на малките и средни земеделци, тъй като е паднала от 70 на 30 евро/ха, но без ограничение на площите, каквото е имало преди това. Така необходимият годишен бюджет за изплащане на компенсаторното подпомагане се е увеличил миналата година. 

Предефинирането на обхвата, което е задължение по регламент, води до възможността да продължим изобщо плащанията за необлагодетелстваните райони в преходния регламент (той касае 2021 г. – б.р.) и в следващия програмен период.

Предефинирането е направено чрез комбинация от критерии, заложени в регламента, от института „Пушкаров“. Екип от института е трябвало да определи кои землища отговарят на регламентираните критерии. Така са отпаднали около 30% от землищата. Екип от Селскостопанска академия и експерти от земеделското министерство са комбинирали някои критерии, заложени в регламента, така че част от отпадналите землища – около 70, да влязат в нов необлагодетелстван район – НР3. Той е предложен с единствената цел да се минимизира ефекта от отпадането на 258 землища, посочи Десислава Танева.

Прочети още: Виж 258-те селищата, които отпадат от досегашните необлагодетелствани райони

НР3 ще е с други ставки, които са много близки до ставките на НР2. Това е предложено в 6-та нотификация, чието одобрение се очаква. Тази година стопаните от землищата, които не отпадат, ще получат досегашната ставка от 30 евро/ха, а тези, чиито стопанства са в списъка на 258-те землища, ще бъдат подкрепени с 25 евро (при нотификация на предложението – б.р.).

 

Leave a Comment