ЕС отваря границите с Виетнам през лятото с търговско споразумение

ЕС ще изнася високи технологии, самолети, автомобили, лекарства. От Виетнам ще експортират насам електроника, обувки, ориз, кафе, мебели

търговско споразумение с ВиетнамЕвропейският парламент одобри споразуменията за търговия и инвестиции с Виентнам, вчера, 13 февруари. Очаква се то да влезе в сила от лятото на 2020 г., след като приключи процедурата за ратификация от Виетнам, и след като държавите членки на ЕС го одобрят.

Търговското споразумение ще премахне почти всички тарифи за стоки, търгувани между двете страни и ще гарантира зачитането на правата на труда, опазването на околната среда и Парижкото споразумение за климата.

Комисарят по търговията Фил Хоган коментира: „Споразумението ЕС-Виетнам има огромен икономически потенциал, печалба за потребители, работници, земеделски производители и предприятия. И той далеч надхвърля икономическите ползи. Това доказва, че търговската политика може да бъде сила за добро. Виетнам вече положи големи усилия за подобряване на трудовите си права благодарение на нашите търговски преговори. След като влязат в сила, тези споразумения ще засилят още повече нашия потенциал за насърчаване и наблюдение на реформите във Виетнам.“

Това е най-всеобхватното търговско споразумение между ЕС и развиваща се страна. Много важни артикули за износ в ЕС като лекарства, химикали или машини вече ще се ползват от условията на безмитен внос от влизането в сила. Търговското споразумение също съдържа специфични разпоредби за справяне с нетарифните бариери в автомобилния сектор и ще осигури защита на 169 традиционни европейски продукти за храни и напитки, известни като Географски указания, като вино от Риоха или сирене Рокфор, се казва в съобщението.

Чрез търговското споразумение компаниите от ЕС също ще могат да участват наравно с местните виетнамски компании в оферти за търгове за обществени поръчки от властите и държавните предприятия във Виетнам.

Освен икономическите възможности, споразумението ще гарантира спазването на високи стандарти на труд, околна среда и защита на потребителите.

Търговското споразумение включва също институционална и правна връзка със Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, което позволява подходящи действия в случай на сериозни нарушения на правата на човека.

Виетнам е вторият по големина търговски партньор на ЕС в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) след Сингапур, като търговията със стоки е на стойност 49,3 милиарда евро годишно и търговията с услуги от 4,1 милиарда евро.

Основният износ на ЕС за Виетнам са високотехнологични продукти, включително електрически машини и оборудване, самолети, превозни средства и фармацевтични продукти. Основният износ на Виетнам за ЕС са електронни продукти, обувки, текстил и облекло, кафе, ориз, морски дарове и мебели.

С общия размер на преките чуждестранни инвестиции от 6,1 милиарда евро (2017 г.) ЕС е един от най-големите чуждестранни инвеститори във Виетнам. Повечето инвестиции в ЕС са в промишлена преработка и производство.

 

 

Leave a Comment