Виж темите, които ще са във фокуса на форуми в дните на Агра 2020

Агра 2019Селскостопанската изложба Агра 2020 г., която ще бъде открита в 11:30 часа, 19 февруари (сряда) в Международен панаир Пловдив, ще е с богата делова програма. Освен форуми по различни теми, тук са избрали да проведат общите си събрания Асоциация „Български пипер“ – на 20 февруари от 15:30 часа и Българска оризова асоциация – на 21 февруари от 14 часа. И двете събрания ще се състоят в Пресклуба на панаира.

Биологичното производство за поредна година е привлича най-много лектори и събития.

Фондация „Биоселена“ организира международна конференция „Биологичното земеделие в България. Ще успеем ли да рестартираме системата“, която ще продължи през целия 20 февруари – от 9:00 до 17:00 часа в Конферентния център. В нея предиобед ще се включи и зам.-министър Чавдар Маринов. От земеделското министерство ще бъдат изнесени последни данни за биоземеделието в България, структурни и функционални промени в Министерството на земеделието. По късно ще се обсъдят промените в Наредба 5 и ефектите от тях. Ще има и презентация „Мярка 11 – как ще се кандидатства през 2020 г.“ Производството на биологични зеленчукови семена е една от интересните теми в следобедната част на конференцията.

На следващия ден, 21 февруари, в същата зала в Конгресния център отново ще има Международна научна конференция с по-различна тема – „Биологичното земеделие – решение за промени в климата“, и с друг организатор, а именно Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР). В тематичните презентации ще има участници от Институт за зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив; Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово; Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ -. София; Изпълнителна агенция по горите – София и други. Ще бъде връчена годишна награда за биоземеделие Лауреат ,,Биофактор“.

Селскостопанска академия организира кръгла маса в зала 2, палата 6 на 20 февруари от 14:00 до 17:00 часа. Темата е „Предизвикателствата и решенията за земеделието, свързани с климатичните и екологичните промени“. Председателят проф. Мартин Балтов ще представи зелените приоритети в ОСП. Растителната селекция при зърнено-житните култури в отговор на климатичните и екологични проблеми е една от темите във форума, която ще развие доц. д-р Галина Михова. Друга – възможности за намаляване на екологичния отпечатък в животновъдството с лектор проф. Живко Кръстанов.

На 21 февруари от 13:00 до 17:00 ч. е вторият форум, организиран от Селскостопанска академия. Той ще протече в зала 2, палата 6, под заглавието „Международната година на растителното здраве. Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се свят“. Сред темите са Ролята на почвения микробиом за плодородието и растителното здраве; Състояние и проблеми в растителното здраве на зърнено-житните култури; Вируси по зеленчуците – методи за диагностика и идентифициране.

Leave a Comment