Спор по въпроса могат ли дребните собственици на земя да загубят наследството си

Според Стайко Стайков това вече се е случвало на много места, според Костадин Костадинов е невъзможно

В задочен спор по въпроса могат ли дребните собственици на земя да загубят наследството си се оказаха председателят на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов след разговор поотделно с двамата по БНР.

Причина за разговора бе анализ на Института за политики и развитие (ИПР) относно т. нар. „бели петна“, който бе разпространен в петък миналата седмица. В него се твърдеше, че при добросъвестно стопанисване на земята от страна на земеделец и непроявен интерес от страна на собственика, първият може да я придобие по давност 5 години след като я обработва. Тази възможност съществува в Закона за собствеността, посочват от ИПР. Анализът предизвика реакции, в това число и на земеделското министерство, което отговори, че се грижи за интересите на собствениците на „бели петна“, относно получаване на ренти. А също така и че начинът, по който е решен проблемът, помага да се комасира земята.

Стайко Стайков: Земите – „бели петна“ могат да се заграбят или да се експлоатират без инвестиции в тях
Стайко Стайков

Стайко Стайков

Председателят на БАСЗЗ Стайко Стайков заяви, че отнемането на собствеността вече се е случвало неведнъж и на доста места в страната има заграбени ниви. „Случаите не са толкова малко, че да са безобидни“, каза той.

Предложението на БАСЗЗ е да се създаде нещо като Земеделска банка, където собственикът на земя, в случай че не се е договорил с арендатори, да декларира нивите си, и те да бъдат използвани според волята на наследника. Това не е въпрос, който може да се реши утре. Необходимо е браншовите организации да се съберат и да се разберат как да се процедира нататък с „белите петна“.

Стайко Стайков заяви също така, че когато обработват „бели петна“, земеделците не облагородяват земята, а само черпят благата й. А това означава, че в един момент дребните собственици могат да получат нивите си в недобро агроекологично състояние.

Прочети още: Работенето на „бели петна“ е обсебване и е в конфликт с Конституцията

Костадин Костадинов: Не съм чул за придобиване на земя, а и това няма как да се случи
Костадин Костадинов

Костадин Костадинов

Председателят на НАЗ Костадин Костадинов заяви, че не е чувал за придобиване на земя по давност и че това принципно е невъзможно. „Белите петна“ се разпределят по годишно споразумение между земеделците в района. Така ако тази година една чужда нива се обработва от даден земеделец, на следващата година земята отива към друг. Затова не може да става дума за давност от 5 г.

Костадинов допълни, че размерът на рентите се определя от извадка от сключените договори за ползване на земята в района, на базата на които се изчислява средната наемна цена. Според него в някои райони определеният наем за „бели петна“ дори надхвърля средното рентно плащане поради завишен интерес към държавни или общински земи.

„Този вариант на „бели петна“ работи от 10 години. А нещо, което работи, няма смисъл да се пипа“, заяви Костадинов.

Той допълни, че дребните собственици на земеделска земя, която се обработва като „бели петна“, могат да получат рентата си, внесена от съответния земеделец, бързо и удобно. Собственикът трябва да представи пред областната земеделска дирекция документ за собственост, лична карта и сметка, по която да получи размера на наема.

„Бели петна“ се наричат земеделски земи, чиито собственици не са подписали договори за отдаването им под наем, или не са декларирали, че сами ще ги обработват. Тези земи се разпределят ежегодно за обработване – служебно от министерството, или по споразумение между фермерите. Земеделците са длъжни към края на всяка календарна година да внесат по специална министерска банкова сметка сумата за наема.

Leave a Comment