ЕК подкрепи проекти на 9 държави за 101 млн. евро по програмата LIFE

природен парк "Българка"Европейската комисия (ЕК) обяви днес инвестиция в размер на 101,2 милиона евро за най-новите проекти по програмата LIFE за действие в областта на околната среда и климата. Финансирането ще подкрепи 10 мащабни проекта за опазване на околната среда и климата в девет държави-членки, подпомагайки прехода на Европа към устойчива икономика и неутралитет на климата. Тези проекти са разположени в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания.

Изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви: „С днешната инвестиция от 100 милиона евро ще помогнем за опазването на ценните природни местообитания, за поддържането на въздуха чист и за намаляване на замърсяването в много езера и реки в Европа. 

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите-членки да спазват законодателството на ЕС в шест области: природа, вода, въздух, отпадъци, смекчаване на изменението на климата и адаптиране към изменението на климата. Мащабните проекти ще подпомогнат европейската „зелена сделка“ и амбицията на ЕС да стане първият в света климат-неутрален континент до 2050 г.

Leave a Comment