Законът за хазарта е обнародван. Спира продажбата на талони от частни лотарии

лотарияДнес, 18 февруари, измененията в Закона за хазарта са обнародвани в „Държавен вестник“. Основната промяна е, е че се отнема правото на частни компании да организират лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности. Единствено държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ може да извършва тази дейност. Талоните ще се продават само в собствени или наети пунктове, които са обособени и обозначени като пунктове за лотарийни игри.

В Преходните и заключителни разпоредби на закона се посочва, че (ал.1) от деня на влизането в сила на този закон лицензите за организиране на лотарийни игри, с изключение на томбола, бинго, кено и техните разновидности, издадени на организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се прекратяват.

(2) Печалбите от игрите по ал. 1, които не са изплатени до влизането в сила на този закон, се изплащат съгласно утвърдените игрални условия и правила за съответната игра.
(3) От деня на влизането в сила на този закон се преустановява разпространението и продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в игрите по ал. 1 от организатори, различни от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
(4) Издадените за игрите по ал. 1 билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци, които не са продадени до влизането в сила на този закон, се унищожават до 31 декември 2020 г.
(5) Държавната комисия по хазарта публично оповестява по подходящ начин обстоятелствата по ал. 1 – 4.

Leave a Comment