Съветът на ЕС намали с още със 7,5 млрд. евро бюджета на втори стълб

Предлага се прехвърлянето на средства от първи към втори стълб да се увеличи на 20%, вместо досегашните 15. Субсидиите на хектар в рамките на ЕС няма да се изравняват
Чарлз Мишел

Чарлз Мишел

В последното компромисно предложение за следващия 7-годишен план за разходите на ЕС парите, отпуснати на Европейския фонд за селски райони за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), бяха намалени със 7,5 милиарда евро. В същото време се предлага увеличение с 2,5 милиарда евро на директни плащания на земеделските стопани, пише електронното издание Euractiv.

В петък председателят на Съвета на Европейския съюз (ЕС) Чарлз Мишел предложи леко увеличение на общия размер на Многогодишната финансова рамка (МФР) като се увеличи вноската на държавите членки в ЕС от 1,067% на 1,074% от брутния им национален доход.Предстои лидерите на ЕС-27 да обсъдят различните предложения за бюджет на извънредна среща на върха в четвъртък, 20 февруари.

В последния проектобюджет парите, отпуснати под заглавието „природни ресурси и околна среда“ възлизат на 354,1 милиарда евро и включват също така Европейския фонд за морско и рибарство (ЕФМДР), и програмата за опазване на климата LIFE.

Според предложението на Чарлз Мишел бюджетното разпределение за първия стълб е 256,7 милиарда евро след увеличение от 2,5 милиарда евро спрямо предложението на ОСП на Комисията, представено през юни 2018 г.

Предлага се обаче свежите пари, отпуснати за втория стълб на ОСП, да бъдат 72,5 милиарда евро, което е със 7,5 милиарда евро по-малко от предложението на Финландия, което доведе до цялостно намаляване на 5 милиарда евро.

В обръщението си към Европейския парламент миналата седмица комисарят по земеделие Януш Войчоховски подчерта пред членовете на ЕП значението на наличието на „добър бюджет на ОСП“, тъй като новите екологични амбиции на Комисията ще струват доста на фермерите.

Не всички държави-членки обаче са на една и съща позиция. Коментирайки предложението на Мишел, холандският премиер Марк Руте каза, че ЕС трябва да се съсредоточи по-малко върху традиционните области като селското стопанство и повече върху основните предизвикателства на нашето време, като изменението на климата и миграцията.

В своето предложение Чарлз Мишел отхвърли и противоречивия нов критерий за външна конвергенция, въведен от председателството на Финландия, който би задължил държавите-членки да гарантират минимално ниво на помощ на хектар директни плащания до 2027 г. Въведена от реформата на ОСП през 2013 г., външната конвергенция имаше за цел да намали разликите в средната подкрепа на хектар след разширяването на Изтока. Но концепцията за външна конвергенция наскоро бе изправена пред критики от страна на някои страни от ЕС.

Чарлз Мишел също предлага процентът за пренасочване на средства от преките плащания по първия стълб към програмите за развитие на селските райони във втория стълб да се увеличи на 20%, вместо 15%, както бе определено от предишния състав на ЕК и от финландското председателство.

Също така максималните проценти на съфинансиране от ЕС за програми за развитие на селските райони са увеличени от 70 на 75%, но само за по-слабо развитите региони в Европа.

Leave a Comment