Земеделието в Пловдив е на първо място по плодове и зеленчуци, и сдружаване на производители

Кампания 2020, Пловдив

Земеделието в област Пловдив е на първо място в страната по създаване на трайни насаждения и зеленчукови градини. Първо е и по регистрирани  групи и организации, като степента на организираност достига 6-7%. По брутна добавена стойност е сред първите в страната с 258 млн. лв. Това съобщи днес зам.министърът на земеделието Чавдар Маринов, чиято среща с производители от областта за представяне на новостите във финансирането тази година продължава. Залата се оказа тясна за желаещите да присъстват.

В Пловдивска област използваната земеделска площ е 295 хил. хектара, от които 104 хил. ха са заети със зърнено-житни култури, а 48 хил. с маслодайни.

За периода 2014-2019 г. е постигнат ръст от 50% в отглеждането на зеленчукови култури, които са вече над 10 хил. ха. Трайните насаждения са около 20 хил. ха.

За посочения период (2014-2019) в земеделието и селските райони в областта е било подпомогнато с 1 123 000 000 лв. – плащания на площ, по ПРСР, държавни помощи, пазарни мерки. Около 321 млн. лв. са от Програмата за селските райони, 32 млн. лв. са държавните помощи и над 90 млн. лв.  са от пазарни мерки.

В земеделието се трудят общо към 69 хил. души, които представляват около 20% от общата заетост в областта.

Експертът от МЗХГ Цветелина Мариновска допълни, че за 2019 г. общо 6052-ма земеделски производители са подали заявления по СЕПП. От тях 1601 са животновъди, 3977 са производители на плодове и зеленчуци.

Средният размер на стопанство в областта е 33 хектара (при 55 ха за страната).

В областта има 45 122 едри преживни животни и 95 548 дребни преживни. Средният брой животни в стопанство е 50 – за едри преживни, и 134 за дребни.

Средната площ на стопанство, което произвежда плодове/зеленчуци е 2,94 ха и е под средното за страната.

Цветелина Мариновска припомни новостите през 2020 г. Периодът на задържане на междинните култури се измества с месец назад – до 1 ноември. Производителите на памук ще са задължени заедно със заявленията да прилагат официалния етикет на закупените семена, вместо както бе досега – сертификат за тях. За производителите на коноп също се изисква да представят официалния етикет на семената.

При обвързаното подпомагане се запазва изискването на доказване на реализацията на продукцията. Новост е, че за биологичните крави, както и тези в преход, се намаля изисквания минимум и той става 1500 литра годишно.

Ставката за първите 50 едри преживни животни ще бъде с 25% по-висока спрямо броя животни над 50. При овце и кози с по-висока ставка ще са първите 200 животни.

Пловдив

Leave a Comment