НАЗ увеличи мандата на председателството на 3 г., Костадин Костадинов ще я води

лого НАЗНационалната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) прие промени в устава си на Общото събрание, което се проведе вчера в с. Старосел, област Пловдив. Събранието бе отчетно-изборно при изтичащ мандат на последно избрания през 2018 г. председател Костадин Костадинов.

Две нови кандидатури е имало за председател на асоциацията – на Красимир Аврамов от Стара Загора, който всъщност е заемал този пост преди години. И на Илия Проданов от област Бургас. При обсъждане на предложенията Аврамов се е отказал да се кандидатира поради тежките ангажименти на председателя. Проданов също не е бил ентусиазиран. Така Костадин Костадинов е бил преизбран, разказаха присъствали на събранието.

Делегатите на Общото събрание са гласували промени в устава, с които се удължава мандата на председателя, на членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет от две на три години. Така новоизбраните лица ще представляват асоциацията до следващото изборно събрание през 2023 г.

Друга уставна промяна е задължението на регионалните организации да участват в общите събрание с три до пет делегати, а ако не могат да осигурят присъствието им, съответната организация да бъде лишена от правото на глас.

От месеци НАЗ е в административен дефицит – постът изпълнителен директор е вакантен, юридически консултант също липсва. В същото време точно 2020 г. е критично важна за българското земеделие и в частност за зърнопроизводителите, тъй като предстоят обсъждания за следващата обща селскостопанска политика и националния стратегически план. Планът ще определи значимостта на всеки сектор в следващите 7 години, подкрепата, която ще получи, зелените практики, които ще се прилагат, тавана на плащанията и други.

Leave a Comment