Мярката за напояване 4.3 ще стартира през март

Милен Кръстев

Милен Кръстев

Очакваната още от началото на настоящия програмен период подмярка 4.3, свързана с инвестиции в напояването, се очаква да стартира още през месец март. „Насоките по нея са изготвени, критериите за подбор са определени, бюджетът е ясен“, съобщи вчера на срещата със земеделски производители от област Пловдив експертът в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието Милен Кръстев. 

Още в началото на тази година МЗХГ информира в данните, заложени в индикативния график за мерките по ПРСР, които ще се отворят през 2020 г., че подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“ ще е с бюджет от  50 465 860 евро. Бенефициенти ще са сдруженията за напояване и „Напоителни системи“ЕАД. Размерът на допустимите разходи за проект ще е до 6 млн. евро за „Напоителни системи“ и до 1,5 млн. евро за проекти на юридически лица, учредени по Закона за сдружения за напояване (ЗСН), по Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите. Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в напоителни системи използвани само за селскостопански цели извън земеделските стопанства. Те включват ремонти на инсталации и инфраструктура, закупуване на нови машини за напояване, изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Третият за настоящия програмен период прием по мярка 4.1 е изцяло насочен към сектор Животновъдство, обясни още Кръстев. Максималният разход, заложен в проектите, ще е 500 000 евро, а размерът на субсидията ще е 50%. Инвестициите ще са за модернизиране на стопанствата и увеличаване на биосигурността.

Най-сериозно ще е подпомагането по мярка 5.1, за което могат да кандидатстват стопанства за отглеждане на свине, птици и дребни преживни животни. Бенефициенти по подмярката ще са още БАБХ и Агенцията за градушки. Максималните разходи в проекти на свиневъдни стопанства са 1 млн. евро, за птицевъди 500 000 евро, за овце и кози до 200 000 евро. Разходите в проектите на БАБХ и Агенцията за борба с градушките могат да достигат до 2 млн. евро. По тази мярка ще могат да се закупуват животни, да се инвестира в биосигурност, а също и в изграждане на инсинератори, които стават задължителни за индустриалните ферми. Бюджетът на мярка 5.1 ще е 23 млн. евро.

Вторият прием по инвестиционната мярка за малките стопанства 4.1.2 вероятно ще бъде през април, съобщи още Кръстев. И при нея, както при мярка 6.3, отпада изискването кандидатите да доказват, че 33% от годишните им доходи са от земеделска дейност. Минималният размер на разходите по проект е 1250 евро, максималният 25 000 евро.

Leave a Comment