Главният прокурор ще проверява и горските заменки на земеделското министерство

МЗХГ обяви миналата година, че ще търси 80 млн. лв. от заменките, а според природозащитници реалната сума е 1,5 млрд. лв.
Снимка на Флагман

Снимка на Флагман

Главният прокурор Иван Гешев възложи на МВР да извърши проверка на схемата за държавна помощ при замени на поземлени имоти в горски територии. Проверката е във връзка с излъчено на 12 януари журналистическо разследване.

В излъчения материал се обявяват данни за предприети действия от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Изпълнителната агенция по горите относно схема за помощ при замени на поземлени имоти в горски територии.

Действията на институциите са в резултат от решение на Европейската комисия (ЕК) от 5 септември 2014 г. относно схема за заменки на поземлени имоти в горски територии, съгласно което на възстановяване подлежи „държавната помощ, отпусната на предприятия при сделки за замяна на горска земя държавна собственост срещу горска земя частна собственост в периода 1 януари – 27 януари 2009 г.“

Проверката трябва да установи бенефициентите, получили държавна помощ при сделки за замяна в периода 1 януари 2007 г. – 27 януари 2009 г., и размера на получената помощ от всеки от тях. Ще се провери спазени ли са изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за независимите оценители (ЗНО) и изискванията при избор на  оценители за извършване на оценки на поземлените имоти в горски територии, предмет на сделка за замяна.

Възложена е и проверка на съответствието между установената от независимия оценител реална пазарна цена на поземления имот за замяна с административната цена на имотите по замяна, както и установяване на общата сума (главницата и лихви по възстановяване, изчислени в съответствие с чл. 4, т. 4 от Решението на ЕК), която следва да бъде възстановена от всеки бенефициент, получил несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ.

През ноември Министерството на земеделието обяви, че започва да си търси 80 милиона лева от участниците в 103 заменки, при които частни гори на неатрактивни места са заменени с държавни гори по Черноморието или в планинските курорти.

Според природозащитни организации обаче фирмите на популярни и близки до властта тогава бизнесмени са ощетили бюджета с около 1,5 милиарда лева и земеделското министерство трябва да спре сегашната процедура за възстановяване на незаконната помощ и да се извърши нова оценка на заменките.

Земеделският министър Десислава Танева отказа да спре процедурата, но пое ангажимент анализът на екозащитниците да бъде изпратен в Брюксел като нова информация по решението на Еврокомисията за държавна помощ при заменките.

Leave a Comment