Пчеларската програма се отваря днес с бюджет от 6,4 млн. лв.

Кандидатстването по мерки А, Б и Е ще е от 5 до 18 март

пчела, рапицаОт днес, 24 февруари, започва приемът на заявления по новата Национална програма по пчеларство, която ще се прилага в тригодишния период до 2022 г. Пчеларите разполагат с 10 работни дни – до 9 март, за да обявят по коя мярка искат да получат финансиране. За тази година бюджетът е 6 399 307 лева.

Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ-РА. Там е публикувана и информация за условията за финансиране по мерките от НПП 2020-2022 г. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място – в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ и в Централно управление на ДФЗ-РА.

Мерки Б, Г и Д от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Кандидатстването за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство ще започне на 5 март и ще продължи до 18 март. Документи за настоящата финансова година по тези мерки ще се приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Приемът се осъществява съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, публикувана на сайта на ДФЗ – РА.

Определените бюджети по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ в:

– Дейност 2 „Обмен на знания и добри практики“ – 165 000 лв.

– Дейност 3 „Популяризиране на български пчелни продукти чрез организиране на базари с участието на местни пчелари“ – 439 000 лв.

Мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатоза“

– Дейност 3 „Изследване на пчелни семейства за наличие на нозематоза и нейното разпространение – 110 000 лв.

Мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството

– Дейност 3 „Мониторинг на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие“ – 110 000 лв.

Ръководството на ДФ „Земеделие” уверява пчеларите, че административният капацитет на фонда ще бъде задействан на пълни обороти за разглеждане и одобряване на заявленията на кандидатите, като очаква първото подписване на договори по пчеларската програма да стане в края на месец март.

Националната програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия от 12 юни 2019 г., като общият бюджет възлиза на 19.2 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% – от националния бюджет.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

Leave a Comment